صفحه نخست / مربی بدنسازی

مربی بدنسازی

دکتر حسین باقری

  • پزشک ورزشی 
  • مربی بدنسازی
  • مربی رسمی فدراسیون بدنسازی 
  • پزشک رسمی فدراسیون فوتبال
  • عضو انجمن پزشکان ورزشی ایران

 

از اردیبهشت ۹۷ تا اطلاع ثانوی بیمار جدید پذیرش نخواهد شد .