صفحه نخست / آموزش حرکات بدنسازی / حرکات بدنسازی سینه

حرکات بدنسازی سینه

حرکات بدنسازی سینه،حرکات بدن سازی سینه،آموزش حرکات بدن بدنسازي سینه،تمرینات بدنسازی سینه،آموزش بدنسازی سینه،عکس حرکات بدنسازی سینه،انواع حرکات بدنسازی سینه،حرکت بدن سازی سینه،حرکت بدن سازی سینه،یادگیری بدن سازی سینه،آموزش حرکات بدن سازی سینه،عکس بدن سازی سینه،اموزش بدنسازی سینه،آموزش حرکات بدنسازی سینه،تمرین بدنسازی سینه

دیپ پارالل سینه

دیپ پارالل سینه

شیوه اجرا حرکت دیپ پارالل سینه ۱ – میله های پارالل را گرفته به طرف بالا بروید به نحوی که وزن بدن تان روی دست ها قرار گیرد . در این حالت آرنج ها صاف هستند . ۲ – آرنج ها را خم کرده ، بالاتنه را تا جایی که ...

ادامه مطلب

کراس اور

کراس اور

شیوه اجرا حرکت کراس اور ۱ – صاف بایستید ، دستگیره های D شکل را که به قرقره های بالایی دستگاه متصل اند ، بگیرید . ۲ – در حالیکه آرنج ها کمی خمیده اند ، دستگیره ها را با فشار به پایین حرکت دهید تا دست هایتان در جلو ...

ادامه مطلب

زیر سینه با پرواز دمبل

زیر سینه با پرواز دمبل

شیوه اجرا حرکت زیر سینه با پرواز دمبل ۱ – در حالی که روی یک نیمکت شیب دار دراز کشیده اید ، دمبل ها را مستقیماٌ بالای سینه به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به هم باشد . ۲ – دمبل ها را به سمت خارج بدن ...

ادامه مطلب

پرس زیر سینه با هالتر

پرس زیر سینه با هالتر

شیوه اجرا حرکت پرس زیر سینه با هالتر ۱ – روی نیمکت زیر سینه ( نیمکتی با شیب معکوس ) دراز کشیده ، میله هالتر را در بالا با دست هایی که به اندازه عرض شانه بازند ، بگیرید . ۲_هالتر را به آرامی پایین بیاورید تا اینکه با قسمت ...

ادامه مطلب

پرواز با دستگاه

پرواز با دستگاه

شیوه اجرا حرکت پرواز با دستگاه ۱ – دستگیره های عمودی را بگیرید ، آرنج ها کمی خمیده باشند . ۲ – دستگیره ها را با فشار به طرف هم حرکت دهید تا اینکه در جلوی سینه با هم تماس پیدا کنند . ۳ – دست ها را به طرف ...

ادامه مطلب

قفسه سینه دمبل یا پرواز با دمبل | صلیب دمبل

قفسه سینه دمبل یا پرواز با دمبل | صلیب دمبل

شیوه اجرا حرکت قفسه سینه دمبل یا پرواز با دمبل(صلیب دمبل) ۱ – برای شروع حرکت ، در حالیکه روی یک نیمکت صاف دراز کشیده اید دمبل ها را مستقیماٌ بالای بخش میانی سینه نگه دارید . در این وضعیت گرفتن دست به صورت طبیعی است و کف دست ها ...

ادامه مطلب

پرس سینه با دمبل

پرس سینه با دمبل

شیوه اجرا حرکت پرس سینه با دمبل ۱ – برای شروع حرکت ، در حالیکه روی یک نیمکت صاف دراز کشیده اید دمبل ها را در سطح سینه قرار دهید . در این حالت کف دست ها رو به جلو باشد . ۲ – دمبل ها را به طور عمود ...

ادامه مطلب

پرس سینه با هالتر

پرس سینه با هالتر

شیوه اجرا حرکت پرس سینه با هالتر   ۱ – در حالی که روی یک نیمکت صاف قرار گرفته اید ، میله هالتر را در بالای سر به نحوی که دست ها کمی بیش از عرض شانه باز باشند ، بگیرید . ۲ – وزنه را به آرامی پایین بیاورید ...

ادامه مطلب

پرواز سیم کش از پایین

پرواز سیم کش از پایین

شیوه اجرا حرکت پرواز سیم کش از پایین ۱ – در حالی که صاف ایستاده اید ، در هر دست یک دستگیره D شکل را به قرقره ای در پایین متصل شده ، بگیرید . ۲ – دست ها را از حلو بالا بیاورید تا دستگیره ها به ارتفاع سر ...

ادامه مطلب

پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار|صلیب بالا سینه|قفسه بالاسینه دمبل

پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار (صلیب بالا سینه)

شیوه اجرا پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار|صلیب بالا سینه|قفسه بالاسینه دمبل ۱ – در حالی که روی نیمکت شیب دار نشسته اید ، دمبل ها را با دست هایی که کف آنها رو به هم است ، مستقیماٌ بالای سینه نگه دارید . ۲ – آرنج ها را ...

ادامه مطلب