صفحه نخست / آموزش حرکات بدنسازی / حرکات بدنسازی پا

حرکات بدنسازی پا

حرکات بدنسازی پا،حرکات بدن سازی پا،آموزش حرکات بدنسازي پا،تمرینات بدنسازی پا،آموزش بدنسازی پا،عکس حرکات بدنسازی پا،انواع حرکات بدنسازی پا،حرکت بدن سازی پا،حرکت بدن سازی پا،یادگیری بدن سازی پا،آموزش حرکات بدن سازی پا،عکس بدن سازی پا،اموزش بدنسازی پا،آموزش حرکات بدنسازی پا،تمرین بدنسازی پا

ساق پا نشسته با دستگاه

ساق پا با دستگاه نشسته

شیوه اجرا حرکت ساق پا نشسته با دستگاه   ۱ – سینه پا را روی سکوی دستگاه گذاشته ، بالشتک ها را روی قسمت پایین ران ها بگذارید . پاشنه ها را تا جایی که ممکن است ، پایین بیاورید . ۲ – با بالا بردن پاشنه ها ، وزنه ...

ادامه مطلب

ساق پا با دستگاه پرس پا

ساق پا با دستگاه پرس پا

شیوه اجرا حرکت ساق پا با دستگاه پرس پا   ۱ – سینه پاها را روی لبه پایینی سکو ی دستگاه بگذارید . وزنه را تا جایی که امکان دارد ، پایین بیاورید . ۲ – با فشار ، وزنه را تا جایی که می توانید به بالا هل دهید ...

ادامه مطلب

ساق پا کمکی

ساق پا کمکی

شیوه اجرا حرکت ساق پا کمکی ۱ – در حالی که به جلو خم شده اید ، بالاتنه را روی یک نیمکت تکیه دهید . انگشتان پا را روی یک قالب چوبی بگذارید و پاشنه ها را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید . ۲ – بالا رفتن روی ...

ادامه مطلب

ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا ایستاده با دستگاه

شیوه اجرا حرکت ساق پا ایستاده با دستگاه ۱ – بایستید ، انگشتان پا را روی سکوی دستگاه بگذارید . شانه ها را زیر بالشتک گذاشته ، پاشنه ها را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید تا به حالت کشش کامل درآید . ۲ – وزنه را تا جایی ...

ادامه مطلب

دد لیفت یا لیفت مرده پا صاف

دد لیفت یا لیفت مرده پا صاف

شیوه اجرا حرکت دد لیفت یا لیفت مرده پا صاف : ۱ – میله هالتر را با دستان کشیده بگیرید . پاها کاملاً راست و عمود باشند . ۲ – در حالی که زانو را صاف نگه داشته اید ، از کمر به جلو خم شوید و وزنه را به ...

ادامه مطلب

پشت ران با دستگاه ایستاده

پشت ران با دستگاه ایستاده

شیوه اجرا حرکت پشت ران با دستگاه ایستاده ۱ – یکی از پاشنه ها را زیر بالشتک لوله ای شکل قرار داده ، وزن بدن را به پای دیگر منتقل کنید . ۲ – با خم کردن زانو ، پاشنه را به طرف باسن بالا بیاورید . ۳ – وزنه ...

ادامه مطلب

پشت ران با دستگاه خوابیده

پشت ران با دستگاه خوابیده

شیوه اجرا حرکت پشت ران با دستگاه خوابیده ۱ – به حالت دمر روی دستگاه دراز کشیده ، پاشنه ها را زیر بالشتک لوله ای شکل قلاب کنید . ۲ – با خم کردن زانو وزنه را بالا آورده و پاشنه ها را به طرف باسن بالا بیاورید . ۳ ...

ادامه مطلب

هاک اسکوات یا هاک اسکات

هاک اسکوات یا هاک اسکات

شیوه اجرا حرکت هاک اسکوات یا هاک اسکات ۱ – پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده ، در حالی که به پشتی دستگاه تکیه داده اید و شانه ها در زیر بالشتک قرار دارند ، راست بایستید . نوک انگشتان رو به جلو باشد . ۲ – به ...

ادامه مطلب

پرس پا با دستگاه

پرس پا

شیوه اجرا حرکت پرس پا با دستگاه   ۱ – در دستگاه پرس پا بنشینید و در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض شانه باز است ، آنها را روی سکوی دستگاه بگذارید. ۲ – وزنه را به آرامی پایین بیاورید تا اینکه زانوها به اندازه نود درجه خم ...

ادامه مطلب