صفحه نخست / مدیریت برچسب: آیا غذاهایی با کالری منفی وجود دارند ؟

مدیریت برچسب: آیا غذاهایی با کالری منفی وجود دارند ؟

آیا غذاهایی با کالری منفی وجود دارند ؟

آیا غذاهایی با کالری منفی وجود دارند ؟

غذاهایی با کالری منفی غذاهایی هستند که انرژی ای که بدن برای هضم آن ها استفاده می کند بیشتر از انرژیی است که به بدن می رسانند. یعنی اگر یکصد گرم از یک ماده غذایی ۲۰ کالری داشته باشد و بدن برای سوزاندن یکصد گرم از این ماده غذایی  فرضا ...

ادامه مطلب