صفحه نخست / مدیریت برچسب: ادم بافت ها

مدیریت برچسب: ادم بافت ها

نیاز بدن به سدیم

نیاز بدن به سدیم

نیاز بدن به سدیم   سدیم Sodium یک ماده معدنی است که در عوام به نام نمک نیز شناخته نی شود . ( در واقع نمک سفره ترکیبی از سدیم و کلر است ) . سدیم در تعادل و بالانس آب بدن و نیز تعادل اسید باز نقش ایفا می ...

ادامه مطلب