صفحه نخست / مدیریت برچسب: اسکوات با هالتر یا اسکات با هالتر

مدیریت برچسب: اسکوات با هالتر یا اسکات با هالتر

اسکوات با هالتر یا اسکات با هالتر

اسکوات با هالتر یا اسکات با هالتر

شیوه اجرا حرکت اسکوات با هالتر یا اسکات با هالتر ۱ – در حالیکه یک میله ی هالتر را روی شانه ها گذاشته اید ، بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه از هم باز کنید . ۲ – به آرامی با خم کرن زانوها به پایین بروید تا ...

ادامه مطلب