صفحه نخست / مدیریت برچسب: انرژی

مدیریت برچسب: انرژی

ویتامین B 6 | ب ۶ | پیریدوکسین

ویتامین B 6 | ب 6 | پیریدوکسین

ویتامین B 6 | ب ۶ | پیریدوکسین   ویتامین B 6 ترکیبات مختلفی را شامل می شود ( پیریدوکسین ، پیریدوکسال ، پیریدوکسامین ، پیریدوکسین ۵ فسفات ، پیریدوکسال ۵ فسفات ، و پیریدوکسامین ۵ فسفات پیریدوکسین ) که همه آن ها فعالیت های متابولیک یکسانی را انجام می ...

ادامه مطلب

پروتئین

پروتیین

پروتئین بسیاری از ورزشکاران ، پروتئین را رمز رسیدن به موفقیت ورزشی می دانند و به ندرت ورزشکار قدرتی خواهید یافت که شکلی از مکمل پروتیینی را مصرف نکند و آن هایی که مکمل پروتئینی مصرف می کنند همگی معتقد اند که موفقیتشان وابسته به مصرف پروتئین اضافی است . ...

ادامه مطلب

کربوهیدرات ها و ورزش و فعالیت بدنی

کربوهیدرات ها و ورزش و فعالیت بدنی

کربوهیدرات ها و ورزش :   در مقالات قبلی نیاز بدن به کربوهیدرات ها پرداختیم و نحوه تولید انرژی توسط کربوهیدرات ها را بررسی کردیم . در این مقاله به بررسی نحوه مصرف کربوهیدرات ها در حین ورزش ، قبل از آن و پس از آن خواهیم پرداخت . برای ...

ادامه مطلب

گلیکولیز هوازی و گلیکولیز بی هوازی ( لاکتیکی )

گلیکولیز هوازی و گلیکولیز بی هوازی

  گلیکولیز چیست ؟   فرآیند  تولید انبوه ATP  از طریق تجزیه گلیکوژن به گلوکوز را گلیکولیز نامند . چنانچه در حضور اکسیژن انجام شود گلیکولیز هوازی و چنانچه در غیاب اکسیژن انجام گیرد گلیکولیز بی هوازی نام خواهد گرفت . گلیکولیز هوازی توانایی تولید مقادیر ATP بیشتری دارد و ...

ادامه مطلب