صفحه نخست / مدیریت برچسب: بازکننده های ساعد

مدیریت برچسب: بازکننده های ساعد

ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا ایستاده با دستگاه

شیوه اجرا حرکت ساق پا ایستاده با دستگاه ۱ – بایستید ، انگشتان پا را روی سکوی دستگاه بگذارید . شانه ها را زیر بالشتک گذاشته ، پاشنه ها را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید تا به حالت کشش کامل درآید . ۲ – وزنه را تا جایی ...

ادامه مطلب

جلو بازو با هالتر دست بر عکس

جلو بازو با هالتر دست بر عکس

شیوه اجرا حرکت جلو بازو با هالتر دست بر عکس ۱ – هالتر را از رو به گونه ای بگیرید که دست ها به اندازه عرض شانه باز و کف دست ها رو به پایین باشد . ۲ – میله را تا سطح شانه با خم کردن آرنج بالا بیاورید ...

ادامه مطلب

مچ دست با هالتر بر عکس

مچ دست با هالتر بر عکس

شیوه اجرا حرکت مچ دست با هالتر بر عکس   ۱ – میله هالتر را از رو به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به پایین باشد و ساعد ها روی ران ها یا روی لبه یک نیمکت قرار داشته باشند . ۲ – با خم کردن مچ ...

ادامه مطلب