صفحه نخست / مدیریت برچسب: بازکننده ها و خم کننده های انگشتان دست

مدیریت برچسب: بازکننده ها و خم کننده های انگشتان دست

مچ دست با هالتر بر عکس

مچ دست با هالتر بر عکس

شیوه اجرا حرکت مچ دست با هالتر بر عکس   ۱ – میله هالتر را از رو به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به پایین باشد و ساعد ها روی ران ها یا روی لبه یک نیمکت قرار داشته باشند . ۲ – با خم کردن مچ ...

ادامه مطلب