صفحه نخست / مدیریت برچسب: بالا آوردن تک دمبل از جلو

مدیریت برچسب: بالا آوردن تک دمبل از جلو

بالا آوردن هالتر از جلو

بالا آوردن هالتر از جلو

شیوه اجرا حرکت بالا آوردن هالتر از جلو   ۱ – با دست هایی که به اندازه عرض شانه باز و کف دست ها رو به پایین ( چرخش داخلی ساعد ) هستند ، هالتر را گرفته و در جلوی ران ها به حالت آویزان نگه دارید. ۲ – هالتر ...

ادامه مطلب