صفحه نخست / مدیریت برچسب: بالا آوردن سیم کش به حالت خمیده با یک دست

مدیریت برچسب: بالا آوردن سیم کش به حالت خمیده با یک دست

سرشانه سیم کش به حالت خمیده

سرشانه سیم کش به حالت خمیده

شیوه اجرا حرکت سرشانه سیم کش به حالت خمیده ۱ – وسط دستگاه ایستاده و به جلو خم شوید،پشت تان صاف و موازی زمین باشد.دو دستگیره متصل به سیم را(دستگیره سمت چپ در دست راست و دستگیره سمت راست به دست چپ) از پایین بگیرید. ۲ – همچنان که سیم ...

ادامه مطلب