صفحه نخست / مدیریت برچسب: بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار

مدیریت برچسب: بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار

زیر شکم شیب دار یا بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار

بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار

شیوه اجرا حرکت زیر شکم شیب دار یا بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار   ۱ – روی یک نیمکت شیب دار به پشت بخوابید . پاها رو به پایین باشد . ۲ – پاها را از ناحیه مفصل لگن بالا آورده ، ران ها را به طرف سینه ...

ادامه مطلب