صفحه نخست / مدیریت برچسب: بالا سینه با دستگاه

مدیریت برچسب: بالا سینه با دستگاه

پرس بالا سینه با هالتر

پرس بالاسینه هالتر

شیوه اجرا پرس بالا سینه با هالتر ۱_ – در حالی که روی سطح شیبدار قرار دارید ، میله ی هالتر را با دست هایی که کمی بیش از عرض شانه باز اند ، بگیرید . ۲ – هالتر را به آرامی پایین بیاورید ، تا اینکه میله آن با ...

ادامه مطلب