صفحه نخست / مدیریت برچسب: بالا سینه با دمبل با تغییر جهت دست ها

مدیریت برچسب: بالا سینه با دمبل با تغییر جهت دست ها

پرس بالا سینه با دمبل

پرس بالا سینه با دمبل

شیوه اجرا حرکت پرس بالا سینه با دمبل ۱ – برای شروع حرکت روی نیمکت شیبدار بنشینید ، دمبل ها را در سطح سینه در حالی که کف دست ها رو به جلو است ، نگه دارید . ۲ – دمبل ها را به طور عمودی به بالا پرس کنید ...

ادامه مطلب