صفحه نخست / مدیریت برچسب: با خوردن دو لیوان شیر در روز ، وزن خود را کاهش دهید

مدیریت برچسب: با خوردن دو لیوان شیر در روز ، وزن خود را کاهش دهید

با خوردن دو لیوان شیر در روز ، وزن خود را کاهش دهید

با خوردن دو لیوان شیر در روز ، وزن خود را کاهش دهید

نتایج تحقیق دو ساله دانشمندان در آمریکا بر روی داوطلبان زن و مرد بین چهل تا شصت و پنج ساله که همگی در گروه «خطر» قرار داشتند نشان داد که همه شرکت کنندگان در این تحقیق که به صورت روزانه دو لیوان شیر مصرف کرده بودند ،حداقل پنج کیلو وزن ...

ادامه مطلب