صفحه نخست / مدیریت برچسب: برنزه کردن

مدیریت برچسب: برنزه کردن

تصویر هولناک از آسیب‌های نامرئی حمام آفتاب با اسکن پیشگامانه محققان

تصویر هولناک از آسیب‌های نامرئی حمام آفتاب با اسکن پیشگامانه محققان

اسکن پیشگامانه پوست یک زن جوان که ۱۴ سال از شیوه برنزه کردن بدن استفاده کرده، به نمایش آسیبهایی که صورت وی متحمل شده، پرداخته است. این تصویر هولناک عمقی، خوشه‌های آسیب غیر قابل مشاهده را در چهره یک زن زیر ۳۰ سال به نمایش درآورده که می‌توانند به سرطان ...

ادامه مطلب