صفحه نخست / مدیریت برچسب: جلو بازو سیم کش با یک دست

مدیریت برچسب: جلو بازو سیم کش با یک دست

جلو بازو با دمبل تمرکزی

جلو بازو با دمبل تمرکزی

شیوه اجرا حرکت جلو بازو با دمبل تمرکزی ۱ – روی لبه نیمکت بنشینید ، یک دمبل را در حالی که دست آویزان است ، بگیرید . بازو را به قسمت داخلی ران تکیه دهید . ۲ – دمبل را با خم کردن آرنج به طرف شانه بالا بیاورید . ...

ادامه مطلب