صفحه نخست / مدیریت برچسب: دلتوئید (اتاق نمایش در هر صفحه 4)

مدیریت برچسب: دلتوئید

بالا آوردن دمبل از پهلو به حالت مایل (شیب دار)

بالا آوردن دمبل از پهلو به حالت مایل (شیب دار)

شیوه اجرا بالا آوردن دمبل از پهلو به حالت مایل(شیب دار)   ۱ – به پهلو روی یک نیمکت شیب دار دراز بکشید ، بالا تنه را به گونه ای به دست زیرین تکیه دهید که زاویه ای حدود ۴۵ درجه ( نسبت به افق ) داشته باشد . ۲ ...

ادامه مطلب

حرکت پروانه دلتوئید خلفی با دستگاه

حرکت پروانه دلتوئید خلفی با دستگاه

شیوه اجرا حرکت پروانه دلتوئید خلفی با دستگاه ۱ – رو به دستگاه بنشینید ، سینه ی خود را به تکیه گاه دستگاه بچسبانید . دستگیره ها را مستقیماٌ در جلو طوری بگیرید که بازوها در سطح شانه باز شوند . ۲ – دستگیره ها را تا جایی که امکان ...

ادامه مطلب

کراس اور با سیم کش به حالت معکوس

کراس اور با سیم کش به حالت معکوس

شیوه اجرا حرکت کراس اور با سیم کش به حالت معکوس ( ضربدر با سیم کش به حالت معکوس )   ۱ – در وسط دستگاه صاف بایستید ، دستگیره های متصل به سیم را از بالا بگیرید ( دستگیره سمت چپ در دست راست و دستگیره سمت راست در ...

ادامه مطلب

سرشانه سیم کش به حالت خمیده

سرشانه سیم کش به حالت خمیده

شیوه اجرا حرکت سرشانه سیم کش به حالت خمیده ۱ – وسط دستگاه ایستاده و به جلو خم شوید،پشت تان صاف و موازی زمین باشد.دو دستگیره متصل به سیم را(دستگیره سمت چپ در دست راست و دستگیره سمت راست به دست چپ) از پایین بگیرید. ۲ – همچنان که سیم ...

ادامه مطلب

سرشانه با دمبل به حالت خمیده

سرشانه با دمبل به حالت خمیده

شیوه اجرا حرکت سرشانه با دمبل به حالت خمیده   ۱ – دمبل ها را در دست گرفته ، از ناحیه کمر خم شوید ، پشت را صاف و سر را بالا نگه دارید . ۲ – در حالی که کف دست ها رو به هم است و آرنج ها ...

ادامه مطلب

سرشانه طرفین با دستگاه

سرشانه طرفین با دستگاه

شیوه اجرا حرکت  سرشانه طرفین با دستگاه   ۱ – روی دستگاه نشسته ، آرنج ها را به زیر بالشتک ها تکیه دهید و دستگیره را بگیرید . ۲ – آرنج ها را تا سطح شانه بالا بیاورید به طوری که بازوها با سطح زمین موازی شوند . ۳ – ...

ادامه مطلب

سرشانه پارویی با هالتر به حالت ایستاده

سرشانه پارویی با هالتر به حالت ایستاده

شیوه اجرا حرکت سرشانه پارویی با هالتر به حالت ایستاده   ۱ – یک هالتر را با دست هایی که به اندازه عرض شانه باز هستند بگیرید . ۲ – هالتر را به صورت عمودی به بالا بکشید تا اینکه آرنج ها از سطح شانه ها بالاتر قرار گیرند . ...

ادامه مطلب

بالا آوردن سیم کش از طرفین

بالا آوردن سیم کش از طرفین

شیوه اجرا حرکت بالا آوردن سیم کش از طرفین ۱- با یک دست ، دستگیره D  مانند متصل به سیم را از پایین بگیرید . ۲ – در حالی که آرنج دست تان صاف است ، دست را از خارج بدن تا سطح شانه بالا بیاورید . ۳ – دستگیره ...

ادامه مطلب

سرشانه سیم کش از جلو

سرشانه سیم کش از جلو

شیوه اجرا حرکت سرشانه سیم کش از جلو   ۱ – در حالی که دست در حالت چرخش به داخل است ( کف دست رو به پایین ) ، دستگیره D مانند متصل به سیم را بگیرید . ۲ -در حالی که پشت تان به صفحات وزنه است دستگیره را ...

ادامه مطلب

سر شانه دمبل از طرفین

سر شانه دمبل از طرفین

شیوه اجرا حرکت سرشانه دمبل از طرفین یا Lateral Raise ۱ –  در حالی که ایستاده اید ، دو دمبل را با دست ها گرفته و به حالت آویزان کنار پهلوها قرار دهید . ۲ – دست ها را به حالت قوسی شکل از پهلو بالا ببرید . تا دمبل ...

ادامه مطلب