صفحه نخست / مدیریت برچسب: ساعد (اتاق نمایش در هر صفحه 2)

مدیریت برچسب: ساعد

دد لیفت یا لیفت مرده

دد لیفت یا لیفت مرده

شیوه اجرا حرکت دد لیفت یا لیفت مرده ۱ – هالتر را از رو به گونه ای بگیرید که دست ها به اندازه عرض شانه باز باشند . دست ها صاف ، زانو و مفصل لگن خم ، به حالت اسکوات پایین بروید . ۲ – ستون مهره ها را ...

ادامه مطلب

پارویی با هالتر ایستاده یا کول با هالتر

پارویی با هالتر ایستاده یا کول با هالتر

شیوه اجرا حرکت پارویی با هالتر ایستاده یا کول با هالتر Barbell Upright Row ۱ – در حالیکه دست ها به اندازه عرض شانه بازند ، هالتر را بگیرید . ۲ – هالتر را به طور عمودی به بالا بکشید تا به چانه برسد . آرنج ها را تا جایی ...

ادامه مطلب

شراگ با هالتر

شراگ با هالتر

شیوه اجرا شراگ با هالتر   ۱ – دست ها به اندازه عرض شانه باز ، هالتر را در جلوی ران بگیرید ( دست ها به حالت چرخش داخلی باشند ) . ۲_آرنج ها را صاف نگه دارید ، شانه ها را تا جایی که امکان دارد بالا برده،هالتر را ...

ادامه مطلب