صفحه نخست / مدیریت برچسب: ساق پا کمکی

مدیریت برچسب: ساق پا کمکی

ساق پا با دستگاه پرس پا

ساق پا با دستگاه پرس پا

شیوه اجرا حرکت ساق پا با دستگاه پرس پا   ۱ – سینه پاها را روی لبه پایینی سکو ی دستگاه بگذارید . وزنه را تا جایی که امکان دارد ، پایین بیاورید . ۲ – با فشار ، وزنه را تا جایی که می توانید به بالا هل دهید ...

ادامه مطلب

ساق پا کمکی

ساق پا کمکی

شیوه اجرا حرکت ساق پا کمکی ۱ – در حالی که به جلو خم شده اید ، بالاتنه را روی یک نیمکت تکیه دهید . انگشتان پا را روی یک قالب چوبی بگذارید و پاشنه ها را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید . ۲ – بالا رفتن روی ...

ادامه مطلب