صفحه نخست / مدیریت برچسب: عضلات خم کننده های ران

مدیریت برچسب: عضلات خم کننده های ران

دراز نشست همراه با چرخش تنه

دراز نشست همراه با چرخش تنه

شیوه اجرا حرکت دراز نشست همراه با چرخش تنه   ۱ – روی یک نیمکت شیب دار نشسته ، پاها را زیر بالشتک قلاب کنید ، تنه را به عقب متمایل کرده ، دست ها را پشت سر بگذارید . ۲ – همانگونه که حرکت دراز نشست را اجرا می ...

ادامه مطلب

زیر شکم معکوس یا کرانچ معکوس

زیر شکم معکوس یا کرانچ معکوس

شیوه اجرا حرکت زیر شکم معکوس یا کرانچ معکوس   ۱ – روی یک نیمکت صاف به پشت دراز بکشید ، پاهایتان را از ناحیه زانو خم کنید . زاویه خمیدگی زانوها و ران ها باید نود درجه باشد . دست ها برای حفظ تعادل نیمکت را از پشت سرتان ...

ادامه مطلب

بالا آوردن زانو یا زیر شکم نیمکت

بالا آوردن زانو یا زیر شکم نیمکت

شیوه اجرا حرکت بالا آوردن زانو یا زیر شکم نیمکت ۱ – روی لبه یک نیمکت صاف بنشینید . لبه نیمکت را از پشت بگیرید . پاها را با زانو هایی که کمی خمیده اند ، آویزان کنید . ۲ – در حالی که پاها به هم چسبیده اند ، ...

ادامه مطلب

زیر شکم بارفیکس یا بالا آوردن پاها به حالت آویزان

بالا آوردن پاها به حالت آویزان

شیوه اجرا حرکت زیر شکم بارفیکس یا بالا آوردن پاها به حالت آویزان   ۱ – از یک میله بارفیکس آویزان شوید و یا آرنج ها را در یک جفت تسمه شکم قلاب کنید ( این تسمه ها متصل به میله بوده و وزن بدن را تحمل می کنند ) ...

ادامه مطلب

زیر شکم شیب دار یا بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار

بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار

شیوه اجرا حرکت زیر شکم شیب دار یا بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار   ۱ – روی یک نیمکت شیب دار به پشت بخوابید . پاها رو به پایین باشد . ۲ – پاها را از ناحیه مفصل لگن بالا آورده ، ران ها را به طرف سینه ...

ادامه مطلب