صفحه نخست / مدیریت برچسب: عضله بازویی قدامی

مدیریت برچسب: عضله بازویی قدامی

جلو بازو با هالتر دست بر عکس

جلو بازو با هالتر دست بر عکس

شیوه اجرا حرکت جلو بازو با هالتر دست بر عکس ۱ – هالتر را از رو به گونه ای بگیرید که دست ها به اندازه عرض شانه باز و کف دست ها رو به پایین باشد . ۲ – میله را تا سطح شانه با خم کردن آرنج بالا بیاورید ...

ادامه مطلب

جلو بازو لاری با دستگاه

جلو بازو لاری با دستگاه

شیوه اجرا حرکت جلو بازو لاری با دستگاه   ۱ – میله دستگاه را به گونه ای بگیرید که دست ها به اندازه عرض شانه باز باشند . آرنج ها روی بالشتک قرار گیرند و بازوها صاف باشد . ۲ – با خم کردن آرنج میله را به طرف شانه ...

ادامه مطلب

جلو بازو لاری

جلو بازو لاری

شیوه اجرا حرکت جلو بازو لاری ۱ – روی نیمکت لاری بنشینید ، بازوها را روی بالشتک نیمکت بگذارید ، دست ها در حالی که به اندازه عرض شانه بازند ، میله هالتر را از زیر می گیرند به نحوی که کف دست ها رو به بالا است . ۲ ...

ادامه مطلب

جلو بازو با دمبل تمرکزی

جلو بازو با دمبل تمرکزی

شیوه اجرا حرکت جلو بازو با دمبل تمرکزی ۱ – روی لبه نیمکت بنشینید ، یک دمبل را در حالی که دست آویزان است ، بگیرید . بازو را به قسمت داخلی ران تکیه دهید . ۲ – دمبل را با خم کردن آرنج به طرف شانه بالا بیاورید . ...

ادامه مطلب

جلو بازو با دمبل

جلو بازو با دمبل

شیوه اجرا حرکت جلو بازو با دمبل   ۱ – یک جفت دمبل را به گونه ای بگیرید که دست ها به حالت آویزان در پهلوها قرار گیرند . در این حالت انگشت شست رو به جلو باشد . ۲ – با یک دست دمبل را بالا برده و در ...

ادامه مطلب

جلو بازو با هالتر

جلو بازو با هالتر

شیوه اجرا حرکت جلو بازو با هالتر   ۱ – میله هالتر را به گونه ای بگیرید که دست ها به اندازه عرض شانه باز باشند . ۲ – با خم کردن آرنج هالتر را تا سطح شانه بالا بیاورید . ۳ – هالتر را به طرف پایین بیاورید تا ...

ادامه مطلب

عضلات دست

عضلات دست عضلات دست شما به دو بخش تقسیم می شود :   عضلات بخش بالایی دست و عضلات بخش پایینی دست ( ساعد ) . بخش بالایی شامل یک استخوان است که به آن استخوان بازو  یا هومروس Humerus می گویند ، در حالی که ساعد از دو استخوان ...

ادامه مطلب