صفحه نخست / مدیریت برچسب: عضله دندانه ای قدامی

مدیریت برچسب: عضله دندانه ای قدامی

پلاور دمبل خوابیده یا پل اور با دمبل

پلاور دمبل خوابیده یا پل اور با دمبل

شیوه اجرا حرکت پلاور دمبل خوابیده یا پل اور با دمبل   ۱ – بخش بالایی کمر را روی عرض یک نیمکت صاف قرار داده ، با هر دو دست دمبلی را به گونه ای بگیرید که دست ها راست و کشیده بالای سینه باشند . ۲ – دمبل را ...

ادامه مطلب

دمبل پهلو یا خم شدن به پهلو با دمبل

دمبل پهلو یا خم شدن به پهلو با دمبل

شیوه اجرا حرکت دمبل پهلو یا خم شدن به پهلو با دمبل ۱ – در حالی که راست ایستاده اید ، دمبلی را در دست چپ بگیرید و دست راست را پشت سر بگذارید . ۲ – بالاتنه را به سمت چپ خم کرده و دمبل را از پهلو تا ...

ادامه مطلب

کرانچ پهلو با سیم کش

کرانچ پهلو با سیم کش

شیوه اجرا حرکت کرانچ پهلو با سیم کش ۱ – دستگیره D شکل دستگاه را که از بالا به سیم قرقره متصل است ، بگیرید . ۲ – حرکت کرانچ پهلو با سیم کش را رو به پایین را انجام دهید . جهت حرکت آرنج ، زانوی مخالف است . ...

ادامه مطلب

کرانچ عضلات مایل شکمی یا کرانچ پهلو

کرانچ عضلات مایل شکمی یا کرانچ پهلو

شیوه اجرا حرکت کرانچ عضلات مایل شکمی یا کرانچ پهلو   ۱ – روی پهلوی چپ دراز کشیده ، زانوها نزدیک هم و به حالت خمیده باشند ، دست راست پشت سر قرار می گیرد . ۲ – با انقباض عضلات مایل شکمی سمت راست ، بالاتنه را به آرامی ...

ادامه مطلب

دراز نشست همراه با چرخش تنه

دراز نشست همراه با چرخش تنه

شیوه اجرا حرکت دراز نشست همراه با چرخش تنه   ۱ – روی یک نیمکت شیب دار نشسته ، پاها را زیر بالشتک قلاب کنید ، تنه را به عقب متمایل کرده ، دست ها را پشت سر بگذارید . ۲ – همانگونه که حرکت دراز نشست را اجرا می ...

ادامه مطلب

کرانچ با دستگاه

کرانچ با دستگاه

شیوه اجرا حرکت کرانچ با دستگاه ۱ – روی صندلی دستگاه بنشینید ، دستگیره ها را گرفته و مچ پاها را در زیر بالشتکی که به همین منظور تعبیه شده ، بگذارید . ۲ – با خم کردن بالاتنه ، به طرف زانوان ، به پایین حرکت کنید . ۳ ...

ادامه مطلب

کرانچ با طناب یا کرانچ با سیم کش

کرانچ با طناب یا کرانچ با سیم کش

شیوه اجرا حرکت کرانچ با طناب یا کرانچ با سیم کش ۱ – روی زمین زیر قرقره ی بالایی دستگاه زانو بزنید ، طناب متصل به دستگاه را از بالا با هر دو دست ، پشت سرتان بگیرید . ۲ – با خم کردن بالاتنه از ناحیه کمر ، ناب ...

ادامه مطلب

عضلات شکم

عضلات شکم

عضلات شکم دیواره شکم را می توان به دو بخش آناتومیکی جداگانه تقسیم کرد ، که هر کدام عملکرد متفاوتی دارند .   عضلات دیواره جلویی شکم   دیواره جلویی شکم از عضله ای به نام راست شکمی یا Rectus Abdominis ( که همچنین عضله ABS نیز نامیده می شود ...

ادامه مطلب

عضلات سینه

عضلات سینه

عضلات سینه عضله ی سینه ای بزرگ یا پکتورالیس ماژور Pectoralis Major ، عضله ای بادبزنی است که از دو بخش یا دو سر آناتومیکی تشکیل شده است . سر بالایی ، یا سر ترقوه ای که از استخوان ترقوه آغاز می شود و سر پایینی سر جناغی که از ...

ادامه مطلب