صفحه نخست / مدیریت برچسب: عضله دو قلو

مدیریت برچسب: عضله دو قلو

ساق پا نشسته با دستگاه

ساق پا با دستگاه نشسته

شیوه اجرا حرکت ساق پا نشسته با دستگاه   ۱ – سینه پا را روی سکوی دستگاه گذاشته ، بالشتک ها را روی قسمت پایین ران ها بگذارید . پاشنه ها را تا جایی که ممکن است ، پایین بیاورید . ۲ – با بالا بردن پاشنه ها ، وزنه ...

ادامه مطلب

ساق پا با دستگاه پرس پا

ساق پا با دستگاه پرس پا

شیوه اجرا حرکت ساق پا با دستگاه پرس پا   ۱ – سینه پاها را روی لبه پایینی سکو ی دستگاه بگذارید . وزنه را تا جایی که امکان دارد ، پایین بیاورید . ۲ – با فشار ، وزنه را تا جایی که می توانید به بالا هل دهید ...

ادامه مطلب

ساق پا کمکی

ساق پا کمکی

شیوه اجرا حرکت ساق پا کمکی ۱ – در حالی که به جلو خم شده اید ، بالاتنه را روی یک نیمکت تکیه دهید . انگشتان پا را روی یک قالب چوبی بگذارید و پاشنه ها را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید . ۲ – بالا رفتن روی ...

ادامه مطلب

ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا ایستاده با دستگاه

شیوه اجرا حرکت ساق پا ایستاده با دستگاه ۱ – بایستید ، انگشتان پا را روی سکوی دستگاه بگذارید . شانه ها را زیر بالشتک گذاشته ، پاشنه ها را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید تا به حالت کشش کامل درآید . ۲ – وزنه را تا جایی ...

ادامه مطلب

عضلات پا

عضلات پا

عضلات پا عضلات پا به دو بخش عضلات بالایی پا ( ران ) و عضلات پایینی پا ( ساق ) تقسیم می شود . بخش بالایی شامل یک استخوان به نام استخوان ران است ، در حالیکه بخش پایینی از دو استخوان درشت نی یا تیبیا Tibia در طرف انگشت ...

ادامه مطلب