صفحه نخست / مدیریت برچسب: میزان نیاز روزانه به ید

مدیریت برچسب: میزان نیاز روزانه به ید

نیاز بدن به ید

نیاز بدن به ید

نیاز بدن به ید ید نیز همان طور که گفته شد از دسته میکرومینرال ها محسوب می شود و نقش حیاتی در ساخت و تولید یکی از هورمون های غده تیروئید به نام تیروکسین دارد . تیروکسین در کنترل نرخ متابولیک ، رشد و تمایز نقش ایفا می کند   ...

ادامه مطلب