صفحه نخست / مدیریت برچسب: پاروئی

مدیریت برچسب: پاروئی

پارویی با هالتر

پارویی با هالتر

شیوه اجرا حرکت پارویی با هالتر ۱ – بالا تنه را با زاویه ۴۵درجه نسبت به سطح زمین به جلو خم کنید ، هالتر را به گونه ای بگیرید که دست ها به اندازه عرض شانه باز باشند و دست چرخش داخلی داشته باشد . ۲ – میله هالتر را ...

ادامه مطلب

پارویی سیم کش نشسته

پارویی سیم کش نشسته

شیوه اجرا حرکت پارویی سیم کش نشسته ۱ – در حالی که دست ها در جلوی بدن صاف اند ، دستگیره های دستگاه را بگیرید . ۲_دستگیره ها را به بالا به طرف سینه بکشید . کمر کاملاٌ صاف باشد . ۳_دستگیره ها را به وضعیت شروع باز گردانید . ...

ادامه مطلب