صفحه نخست / مدیریت برچسب: پارویی ایستاده با دستگاه

مدیریت برچسب: پارویی ایستاده با دستگاه

پارویی با هالتر ایستاده یا کول با هالتر

پارویی با هالتر ایستاده یا کول با هالتر

شیوه اجرا حرکت پارویی با هالتر ایستاده یا کول با هالتر ۱ – در حالیکه دست ها به اندازه عرض شانه بازند ، هالتر را بگیرید . ۲ – هالتر را به طور عمودی به بالا بکشید تا به چانه برسد . آرنج ها را تا جایی که امکان دارد ...

ادامه مطلب

سرشانه پارویی با هالتر به حالت ایستاده

سرشانه پارویی با هالتر به حالت ایستاده

شیوه اجرا حرکت سرشانه پارویی با هالتر به حالت ایستاده   ۱ – یک هالتر را با دست هایی که به اندازه عرض شانه باز هستند بگیرید . ۲ – هالتر را به صورت عمودی به بالا بکشید تا اینکه آرنج ها از سطح شانه ها بالاتر قرار گیرند . ...

ادامه مطلب