صفحه نخست / مدیریت برچسب: پارویی ایستاده

مدیریت برچسب: پارویی ایستاده

سرشانه پارویی با هالتر به حالت ایستاده

سرشانه پارویی با هالتر به حالت ایستاده

شیوه اجرا حرکت سرشانه پارویی با هالتر به حالت ایستاده   ۱ – یک هالتر را با دست هایی که به اندازه عرض شانه باز هستند بگیرید . ۲ – هالتر را به صورت عمودی به بالا بکشید تا اینکه آرنج ها از سطح شانه ها بالاتر قرار گیرند . ...

ادامه مطلب