صفحه نخست / مدیریت برچسب: پرس زیر سینه ای با دستگاه

مدیریت برچسب: پرس زیر سینه ای با دستگاه

پرس زیر سینه با هالتر

پرس زیر سینه با هالتر

شیوه اجرا حرکت پرس زیر سینه با هالتر ۱ – روی نیمکت زیر سینه ( نیمکتی با شیب معکوس ) دراز کشیده ، میله هالتر را در بالا با دست هایی که به اندازه عرض شانه بازند ، بگیرید . ۲_هالتر را به آرامی پایین بیاورید تا اینکه با قسمت ...

ادامه مطلب