صفحه نخست / مدیریت برچسب: پرس سرشانه دمبل

مدیریت برچسب: پرس سرشانه دمبل

پرس شانه با دمبل

پرس شانه دمبل

شیوه اجرا حرکت پرس شانه با دمبل   ۱ – در آغاز حرکت، روی نیمکت بنشینید. دمبل ها را در سطح شانه در حالی که کف دست ها رو به جلو است نگه دارید . ۲ – دمبل ها را به طور عمودی به بالا پرس کنید تا زمانی که آرنج ها ...

ادامه مطلب