صفحه نخست / مدیریت برچسب: پرس سینه با دمبل

مدیریت برچسب: پرس سینه با دمبل

پرس سینه با دمبل

پرس سینه با دمبل

شیوه اجرا حرکت پرس سینه با دمبل ۱ – برای شروع حرکت ، در حالیکه روی یک نیمکت صاف دراز کشیده اید دمبل ها را در سطح سینه قرار دهید . در این حالت کف دست ها رو به جلو باشد . ۲ – دمبل ها را به طور عمود ...

ادامه مطلب