صفحه نخست / مدیریت برچسب: پرس شانه با هالتر

مدیریت برچسب: پرس شانه با هالتر

سرشانه هالتر از جلو یا پرس شانه با هالتر

سرشانه هالتر از جلو یا پرس سرشانه هالتر

شیوه اجرا حرکت سرشانه هالتر از جلو یا پرس شانه با هالتر ۱ – روی نیمکت بنشینید، فاصله دست ها به اندازه عرض شانه باز شود، میله هالتر را به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به جلو باشد. ۲ – وزنه را به آرامی پایین آورده(از جلو) تا میله هالتر با ...

ادامه مطلب