صفحه نخست / مدیریت برچسب: پرواز با دستگاه

مدیریت برچسب: پرواز با دستگاه

پرواز با دستگاه

پرواز با دستگاه

شیوه اجرا حرکت پرواز با دستگاه ۱ – دستگیره های عمودی را بگیرید ، آرنج ها کمی خمیده باشند . ۲ – دستگیره ها را با فشار به طرف هم حرکت دهید تا اینکه در جلوی سینه با هم تماس پیدا کنند . ۳ – دست ها را به طرف ...

ادامه مطلب