صفحه نخست / مدیریت برچسب: پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار

مدیریت برچسب: پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار

پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار|صلیب بالا سینه|قفسه بالاسینه دمبل

پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار (صلیب بالا سینه)

شیوه اجرا پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار|صلیب بالا سینه|قفسه بالاسینه دمبل ۱ – در حالی که روی نیمکت شیب دار نشسته اید ، دمبل ها را با دست هایی که کف آنها رو به هم است ، مستقیماٌ بالای سینه نگه دارید . ۲ – آرنج ها را ...

ادامه مطلب