صفحه نخست / مدیریت برچسب: پشت ران با دستگاه ایستاده

مدیریت برچسب: پشت ران با دستگاه ایستاده

پشت ران با دستگاه ایستاده

پشت ران با دستگاه ایستاده

شیوه اجرا حرکت پشت ران با دستگاه ایستاده ۱ – یکی از پاشنه ها را زیر بالشتک لوله ای شکل قرار داده ، وزن بدن را به پای دیگر منتقل کنید . ۲ – با خم کردن زانو ، پاشنه را به طرف باسن بالا بیاورید . ۳ – وزنه ...

ادامه مطلب