صفحه نخست / مدیریت برچسب: کرانچ از بغل

مدیریت برچسب: کرانچ از بغل

کرانچ پهلو با سیم کش

کرانچ پهلو با سیم کش

شیوه اجرا حرکت کرانچ پهلو با سیم کش ۱ – دستگیره D شکل دستگاه را که از بالا به سیم قرقره متصل است ، بگیرید . ۲ – حرکت کرانچ پهلو با سیم کش را رو به پایین را انجام دهید . جهت حرکت آرنج ، زانوی مخالف است . ...

ادامه مطلب

کرانچ عضلات مایل شکمی یا کرانچ پهلو

کرانچ عضلات مایل شکمی یا کرانچ پهلو

شیوه اجرا حرکت کرانچ عضلات مایل شکمی یا کرانچ پهلو   ۱ – روی پهلوی چپ دراز کشیده ، زانوها نزدیک هم و به حالت خمیده باشند ، دست راست پشت سر قرار می گیرد . ۲ – با انقباض عضلات مایل شکمی سمت راست ، بالاتنه را به آرامی ...

ادامه مطلب