صفحه نخست / مدیریت برچسب: کرانچ پهلو با سیم کش به حالت ایستاده

مدیریت برچسب: کرانچ پهلو با سیم کش به حالت ایستاده

کرانچ پهلو با سیم کش

کرانچ پهلو با سیم کش

شیوه اجرا حرکت کرانچ پهلو با سیم کش ۱ – دستگیره D شکل دستگاه را که از بالا به سیم قرقره متصل است ، بگیرید . ۲ – حرکت کرانچ پهلو با سیم کش را رو به پایین را انجام دهید . جهت حرکت آرنج ، زانوی مخالف است . ...

ادامه مطلب