صفحه نخست / مدیریت برچسب: کمبود آهن بر اثراز دست دادن خون و خونریزی

مدیریت برچسب: کمبود آهن بر اثراز دست دادن خون و خونریزی

کمبود آهن

کمبود آهن

جذب کم آهن همان طور که در نیاز بدن به آهن اشاره شد میزان جذب آهن از مواد غذایی پایین بوده و کمتر از ۱۰ درصد محتوای آهن مواد غذایی مصرف شده است حتی در افرادی که نیاز بیشتری به آهن پیدا می کنند  . جذب آهن با مصرف گوشت ...

ادامه مطلب