صفحه نخست / مدیریت برچسب: کمبود آهن بر اثر تخریب گلوبول های قرمز خون در ورزشکاران

مدیریت برچسب: کمبود آهن بر اثر تخریب گلوبول های قرمز خون در ورزشکاران

کمبود آهن

کمبود آهن

جذب کم آهن همان طور که در نیاز بدن به آهن اشاره شد میزان جذب آهن از مواد غذایی پایین بوده و کمتر از ۱۰ درصد محتوای آهن مواد غذایی مصرف شده است حتی در افرادی که نیاز بیشتری به آهن پیدا می کنند  . جذب آهن با مصرف گوشت ...

ادامه مطلب