صفحه نخست / مدیریت برچسب: کمبود ید

مدیریت برچسب: کمبود ید

نیاز بدن به ید

نیاز بدن به ید ید نیز همان طور که گفته شد از دسته میکرومینرال ها محسوب می شود و نقش حیاتی در ساخت و تولید یکی از هورمون های غده تیروئید به نام تیروکسین دارد . تیروکسین در کنترل نرخ متابولیک ، رشد و تمایز نقش ایفا می کند   ...

ادامه مطلب