صفحه نخست / مدیریت برچسب: گلوتامین

مدیریت برچسب: گلوتامین

متابولیسم پروتئین

پروتئین

متابولیسم پروتئین پروتئین از کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن و در برخی موارد از سولفور تشکیل می شود . پروتئین تنها ماده غذایی حاوی نیتروژن است ، حقیقتی که هم آن را حیاتی و هم سمی می سازد . پروتئین از بلوک های اسید آمینه تشکیل شده است ...

ادامه مطلب

گلوکونئوژنز چیست ، تبدیل غیر کربوهیدرات ها به گلوکوز

گلوکونئوژنز

  گلوکونئوژنز چیست ( Gluconeogenesis  ) ؟   به فرآیندی گفته می شود که طی آن گلوکوز از مواد غیر کربوهیدرات نظیر اسید های آمینه و چربی تولید می شود . همانطور که در مقاله کربوهیدرات توضیح داده شد گلوکوز  خون برای حفظ عملکرد سیستم عصبی مرکزی ضروری بوده ، ...

ادامه مطلب