صفحه نخست / آموزش حرکات بدنسازی / حرکات بدنسازی دست

حرکات بدنسازی دست

حرکات بدنسازی دست،حرکات بدن سازی دست،آموزش حرکات بدنسازي دست،تمرینات بدنسازی دست،آموزش بدنسازی دست،عکس حرکات بدنسازی دست،انواع حرکات بدنسازی دست،حرکت بدن سازی دست،حرکت بدن سازی دست،یادگیری بدن سازی دست،آموزش حرکات بدن سازی دست،عکس بدن سازی دست،اموزش بدنسازی دست،آموزش حرکات بدنسازی دست،تمرین بدنسازی دست

جلو بازو با هالتر دست بر عکس

جلو بازو با هالتر دست بر عکس

شیوه اجرا حرکت جلو بازو با هالتر دست بر عکس ۱ – هالتر را از رو به گونه ای بگیرید که دست ها به اندازه عرض شانه باز و کف دست ها رو به پایین باشد . ۲ – میله را تا سطح شانه با خم کردن آرنج بالا بیاورید ...

ادامه مطلب

مچ دست با هالتر

مچ دست با هالتر

شیوه اجرا حرکت مچ دست با هالتر   ۱ – در حالی که روی لبه نیمکت نشسته اید ،هالتر را با دست هایی که به اندازه عرض شانه بازند ، بگیرید . (کف دست ها رو به بالا) پشت ساعد روی ران ها باشد . ۲ – میله هالتر را ...

ادامه مطلب

مچ دست با هالتر بر عکس

مچ دست با هالتر بر عکس

شیوه اجرا حرکت مچ دست با هالتر بر عکس   ۱ – میله هالتر را از رو به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به پایین باشد و ساعد ها روی ران ها یا روی لبه یک نیمکت قرار داشته باشند . ۲ – با خم کردن مچ ...

ادامه مطلب

پشت بازو با دمبل به حالت خمیده

پشت بازو با دمبل به حالت خمیده

شیوه اجرا حرکت پشت بازو با دمبل به حالت خمیده   ۱ – دمبلی را با دست بگیرید ، از کمر به جلو خم شوید . دست دیگر را به عنوان تکیه گاه روی نیمکت یا زانو بگذارید . ۲ – بازو باید به موازات زمین قرار گیرد و آرنج ...

ادامه مطلب

پرس سینه دست جمع

پرس سینه دست جمع

شیوه اجرا حرکت پرس سینه دست جمع ۱ – میله هالتر را از رو به نحوی بگیرید که دست ها شش اینچ (یا پانزده سانتی متر) از هم فاصله داشته باشند . ۲ – هالتر را به آرامی پایین بیاورید تا با قسمت میانی سینه تماس پیدا کند . ۳ ...

ادامه مطلب

پشت بازو با هالتر به حالت نشسته

پشت بازو با هالتر به حالت نشسته

شیوه اجرا حرکت پشت بازو با هالتر به حالت نشسته   ۱ – روی لبه نیمکت راست بنشینید ، میله هالتر را گرفته بالای سر ببرید ، میله را از رو بگیرید ، دست ها جمع باشند . ۲ – آرنج ها را خم کرده و میله را در پشت ...

ادامه مطلب

پشت بازو با هالتر به حالت درازکش

پشت بازو با هالتر به حالت درازکش

شیوه اجرا حرکت پشت بازو با هالتر به حالت درازکش   ۱ – روی یک نیمکت صاف دراز بکشید ، هالتر را بالای سینه نگه دارید ، دست ها از رو ، نزدیک به هم با فاصله تقریبی شش اینچ ( پانزده سانتی متر ) قرار بگیرند . ۲ – ...

ادامه مطلب

پشت بازو دیپ پارالل

پشت بازو دیپ پارالل

شیوه اجرا حرکت پشت بازو دیپ پارالل   ۱ – میله های پارالل را گرفته ، خودتان را بالا بکشید تا دست ها کاملاً باز شود . ۲ – آرنج ها را به آرامی خم کرده ، بدنتان را پایین بیاورید تا اینکه بازوها با سطح زمین موازی شوند . ...

ادامه مطلب