صفحه نخست / آموزش حرکات بدنسازی / حرکات بدنسازی شانه

حرکات بدنسازی شانه

حرکات بدنسازی شانه،حرکات بدن سازی شانه،آموزش حرکات بدن بدنسازي شانه،تمرینات بدنسازی شانه،آموزش بدنسازی شانه،عکس حرکات بدنسازی شانه،انواع حرکات بدنسازی شانه،حرکت بدن سازی شانه،حرکت بدن سازی شانه،یادگیری بدن سازی شانه،آموزش حرکات بدن سازی شانه،عکس بدن سازی شانه،اموزش بدنسازی شانه،آموزش حرکات بدنسازی شانه،تمرین بدنسازی شانه

چرخش خارجی عضلات شانه

چرخش خارجی عضلات شانه

شیوه اجرا حرکت چرخش خارجی عضلات شانه   ۱ – به پهلو در کنار دستگاه بایستید . قرقره سیم را تا ارتفاع کمر تنظیم کنید و دستگیره را با دست بیرونی به گونه ای بگیرید که انگشت شست رو به بالا باشد . ۲ – آرنج را ثابت و محکم ...

ادامه مطلب

چرخش داخلی عضلات شانه

چرخش داخلی عضلات شانه

 شیوه اجرا چرخش داخلی عضلات شانه ۱ – به پهلو در کنار دستگاه بایستید ، قرقره سیم را تا ارتفاع کمر تنظیم کنید . دستگیره را با دست داخلی ( نزدیک به سیم ) در حالی که انگشت شست رو به بالا است ، بگیرید . ۲ – در حالی ...

ادامه مطلب

بالا آوردن دمبل از پهلو به حالت مایل (شیب دار)

بالا آوردن دمبل از پهلو به حالت مایل (شیب دار)

شیوه اجرا بالا آوردن دمبل از پهلو به حالت مایل(شیب دار)   ۱ – به پهلو روی یک نیمکت شیب دار دراز بکشید ، بالا تنه را به گونه ای به دست زیرین تکیه دهید که زاویه ای حدود ۴۵ درجه ( نسبت به افق ) داشته باشد . ۲ ...

ادامه مطلب

حرکت پروانه دلتوئید خلفی با دستگاه

حرکت پروانه دلتوئید خلفی با دستگاه

شیوه اجرا حرکت پروانه دلتوئید خلفی با دستگاه ۱ – رو به دستگاه بنشینید ، سینه ی خود را به تکیه گاه دستگاه بچسبانید . دستگیره ها را مستقیماٌ در جلو طوری بگیرید که بازوها در سطح شانه باز شوند . ۲ – دستگیره ها را تا جایی که امکان ...

ادامه مطلب

کراس اور با سیم کش به حالت معکوس

کراس اور با سیم کش به حالت معکوس

شیوه اجرا حرکت کراس اور با سیم کش به حالت معکوس ( ضربدر با سیم کش به حالت معکوس )   ۱ – در وسط دستگاه صاف بایستید ، دستگیره های متصل به سیم را از بالا بگیرید ( دستگیره سمت چپ در دست راست و دستگیره سمت راست در ...

ادامه مطلب

سرشانه سیم کش به حالت خمیده

سرشانه سیم کش به حالت خمیده

شیوه اجرا حرکت سرشانه سیم کش به حالت خمیده ۱ – وسط دستگاه ایستاده و به جلو خم شوید،پشت تان صاف و موازی زمین باشد.دو دستگیره متصل به سیم را(دستگیره سمت چپ در دست راست و دستگیره سمت راست به دست چپ) از پایین بگیرید. ۲ – همچنان که سیم ...

ادامه مطلب

سرشانه با دمبل به حالت خمیده

سرشانه با دمبل به حالت خمیده

شیوه اجرا حرکت سرشانه با دمبل به حالت خمیده   ۱ – دمبل ها را در دست گرفته ، از ناحیه کمر خم شوید ، پشت را صاف و سر را بالا نگه دارید . ۲ – در حالی که کف دست ها رو به هم است و آرنج ها ...

ادامه مطلب

سرشانه طرفین با دستگاه

سرشانه طرفین با دستگاه

شیوه اجرا حرکت  سرشانه طرفین با دستگاه   ۱ – روی دستگاه نشسته ، آرنج ها را به زیر بالشتک ها تکیه دهید و دستگیره را بگیرید . ۲ – آرنج ها را تا سطح شانه بالا بیاورید به طوری که بازوها با سطح زمین موازی شوند . ۳ – ...

ادامه مطلب

سرشانه پارویی با هالتر به حالت ایستاده

سرشانه پارویی با هالتر به حالت ایستاده

شیوه اجرا حرکت سرشانه پارویی با هالتر به حالت ایستاده   ۱ – یک هالتر را با دست هایی که به اندازه عرض شانه باز هستند بگیرید . ۲ – هالتر را به صورت عمودی به بالا بکشید تا اینکه آرنج ها از سطح شانه ها بالاتر قرار گیرند . ...

ادامه مطلب

بالا آوردن سیم کش از طرفین

بالا آوردن سیم کش از طرفین

شیوه اجرا حرکت بالا آوردن سیم کش از طرفین ۱- با یک دست ، دستگیره D  مانند متصل به سیم را از پایین بگیرید . ۲ – در حالی که آرنج دست تان صاف است ، دست را از خارج بدن تا سطح شانه بالا بیاورید . ۳ – دستگیره ...

ادامه مطلب