صفحه نخست / مدیریت برچسب: عضله سینه

مدیریت برچسب: عضله سینه

پشت بازو دیپ پارالل

پشت بازو دیپ پارالل

شیوه اجرا حرکت پشت بازو دیپ پارالل   ۱ – میله های پارالل را گرفته ، خودتان را بالا بکشید تا دست ها کاملاً باز شود . ۲ – آرنج ها را به آرامی خم کرده ، بدنتان را پایین بیاورید تا اینکه بازوها با سطح زمین موازی شوند . ...

ادامه مطلب

دیپ پارالل سینه

دیپ پارالل سینه

شیوه اجرا حرکت دیپ پارالل سینه ۱ – میله های پارالل را گرفته به طرف بالا بروید به نحوی که وزن بدن تان روی دست ها قرار گیرد . در این حالت آرنج ها صاف هستند . ۲ – آرنج ها را خم کرده ، بالاتنه را تا جایی که ...

ادامه مطلب

کراس اور

کراس اور

شیوه اجرا حرکت کراس اور ۱ – صاف بایستید ، دستگیره های D شکل را که به قرقره های بالایی دستگاه متصل اند ، بگیرید . ۲ – در حالیکه آرنج ها کمی خمیده اند ، دستگیره ها را با فشار به پایین حرکت دهید تا دست هایتان در جلو ...

ادامه مطلب

زیر سینه با پرواز دمبل

زیر سینه با پرواز دمبل

شیوه اجرا حرکت زیر سینه با پرواز دمبل ۱ – در حالی که روی یک نیمکت شیب دار دراز کشیده اید ، دمبل ها را مستقیماٌ بالای سینه به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به هم باشد . ۲ – دمبل ها را به سمت خارج بدن ...

ادامه مطلب

پرواز سیم کش از پایین

پرواز سیم کش از پایین

شیوه اجرا حرکت پرواز سیم کش از پایین ۱ – در حالی که صاف ایستاده اید ، در هر دست یک دستگیره D شکل را به قرقره ای در پایین متصل شده ، بگیرید . ۲ – دست ها را از حلو بالا بیاورید تا دستگیره ها به ارتفاع سر ...

ادامه مطلب

پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار|صلیب بالا سینه|قفسه بالاسینه دمبل

پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار (صلیب بالا سینه)

شیوه اجرا پرواز با دمبل روی نیمکت شیب دار|صلیب بالا سینه|قفسه بالاسینه دمبل ۱ – در حالی که روی نیمکت شیب دار نشسته اید ، دمبل ها را با دست هایی که کف آنها رو به هم است ، مستقیماٌ بالای سینه نگه دارید . ۲ – آرنج ها را ...

ادامه مطلب

پرس بالا سینه با دمبل

پرس بالا سینه با دمبل

شیوه اجرا حرکت پرس بالا سینه با دمبل ۱ – برای شروع حرکت روی نیمکت شیبدار بنشینید ، دمبل ها را در سطح سینه در حالی که کف دست ها رو به جلو است ، نگه دارید . ۲ – دمبل ها را به طور عمودی به بالا پرس کنید ...

ادامه مطلب