صفحه نخست / مدیریت برچسب: B6

مدیریت برچسب: B6

ویتامین B 6 | ب ۶ | پیریدوکسین

ویتامین B 6 | ب 6 | پیریدوکسین

ویتامین B 6 | ب ۶ | پیریدوکسین   ویتامین B 6 ترکیبات مختلفی را شامل می شود ( پیریدوکسین ، پیریدوکسال ، پیریدوکسامین ، پیریدوکسین ۵ فسفات ، پیریدوکسال ۵ فسفات ، و پیریدوکسامین ۵ فسفات پیریدوکسین ) که همه آن ها فعالیت های متابولیک یکسانی را انجام می ...

ادامه مطلب