صفحه نخست / مدیریت برچسب: Barbell overhead press

مدیریت برچسب: Barbell overhead press

سرشانه هالتر از جلو یا پرس شانه با هالتر

سرشانه هالتر از جلو یا پرس سرشانه هالتر

شیوه اجرا حرکت سرشانه هالتر از جلو یا پرس شانه با هالتر ۱ – روی نیمکت بنشینید، فاصله دست ها به اندازه عرض شانه باز شود، میله هالتر را به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به جلو باشد. ۲ – وزنه را به آرامی پایین آورده(از جلو) تا میله هالتر با ...

ادامه مطلب