صفحه نخست / مدیریت برچسب: Barbell Shrug

مدیریت برچسب: Barbell Shrug

شراگ با هالتر

شراگ با هالتر

شیوه اجرا شراگ با هالتر   ۱ – دست ها به اندازه عرض شانه باز ، هالتر را در جلوی ران بگیرید ( دست ها به حالت چرخش داخلی باشند ) . ۲_آرنج ها را صاف نگه دارید ، شانه ها را تا جایی که امکان دارد بالا برده،هالتر را ...

ادامه مطلب