صفحه نخست / مدیریت برچسب: bench press

مدیریت برچسب: bench press

پرس سینه با دمبل

پرس سینه با دمبل

شیوه اجرا حرکت پرس سینه با دمبل ۱ – برای شروع حرکت ، در حالیکه روی یک نیمکت صاف دراز کشیده اید دمبل ها را در سطح سینه قرار دهید . در این حالت کف دست ها رو به جلو باشد . ۲ – دمبل ها را به طور عمود ...

ادامه مطلب

پرس سینه با هالتر

پرس سینه با هالتر

شیوه اجرا حرکت پرس سینه با هالتر   ۱ – در حالی که روی یک نیمکت صاف قرار گرفته اید ، میله هالتر را در بالای سر به نحوی که دست ها کمی بیش از عرض شانه باز باشند ، بگیرید . ۲ – وزنه را به آرامی پایین بیاورید ...

ادامه مطلب