صفحه نخست / مدیریت برچسب: cable raise

مدیریت برچسب: cable raise

سرشانه سیم کش به حالت خمیده

سرشانه سیم کش به حالت خمیده

شیوه اجرا حرکت سرشانه سیم کش به حالت خمیده ۱ – وسط دستگاه ایستاده و به جلو خم شوید،پشت تان صاف و موازی زمین باشد.دو دستگیره متصل به سیم را(دستگیره سمت چپ در دست راست و دستگیره سمت راست به دست چپ) از پایین بگیرید. ۲ – همچنان که سیم ...

ادامه مطلب