صفحه نخست / مدیریت برچسب: Chest Dip

مدیریت برچسب: Chest Dip

دیپ پارالل سینه

دیپ پارالل سینه

شیوه اجرا حرکت دیپ پارالل سینه ۱ – میله های پارالل را گرفته به طرف بالا بروید به نحوی که وزن بدن تان روی دست ها قرار گیرد . در این حالت آرنج ها صاف هستند . ۲ – آرنج ها را خم کرده ، بالاتنه را تا جایی که ...

ادامه مطلب